Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > DEREITOS DOS POBOS INDÍXENAS

Coordinación polos Dereitos dos Pobos Indíxenas (CODPI)

O obxectivo fundamental da CODPI, da que forman parte as organizacións ACSUD Las Segovias País Valencià, Almáciga, alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y Mugarik Gabe, é promover o exercicio efectivo dos dereitos dos pobos indíxenas. As súas accións fundaméntanse na especialización e experiencia de cada unha das organizacións no traballo con estes pobos, a favor do recoñecemento e a aplicación efectiva dos seus dereitos e do logro dun desenvolvemento propio, xerado a partir das súas visións, necesidades e expectativas.