Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > PORTAIS DO TERCEIRO SECTOR

Axuda Eficaz

Axuda Eficaz é un espazo para informar, reflexionar e ofrecer elementos de análise cos que mellorar a calidade da cooperación española. O espazo web Axuda Eficaz é produto da estreita colaboración establecida entre a Dirección Xeral de Planificación e Avaliación de Políticas de Desenvolvemento do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e a Fundación Carolina

Ágora Social - Servizos Integrais para o Terceiro Sector

Ágora Social é unha empresa de consultaría, formación e outros servizos, especializada no terceiro sector. O seu propósito é axudar ás organizacións non lucrativas a mellorar a súa capacidade para cumprir coa súa misión.

Alertnet

Alerta de emerxencias humanitarias

REAS - Portal de Economía Solidaria

O Portal de Economía Solidaria é un espazo dirixido a todos os sectores sociais, económicos, políticos e particulares como lugar de encontro, reflexión, participación, adhesión, e comunicación sobre estruturas económicas solidarias non excluíntes.

Canal Solidario

Canal Solidario é un proxecto de comunicación que, dende 1999, ofrece a través dun portal de Internet, novas, servizos e recursos sobre solidariedade, cooperación, paz, dereitos humanos e inclusión social. O proxecto está desenvolvido por un equipo de xornalistas comprometidos coa idea de que a comunicación debe ser motor de cambio cara a unha sociedade máis incluínte e xusta.

Escuela do mundo ao dereito

Un espazo aberto para calquera persoa ou institución interesada na solidariedade. Converter o mundo ao revés nun mundo "ao dereito" é algo ao alcance, e no que todos os sectores da sociedade poden e deben participar. Unha páxina web solidaria, sen ánimo de lucro e independente.

Foro AOD - Foro sobre Cooperación Internacional Española

Foro AOD é un proxecto de Fride realizado pola área de acción humanitaria e desenvolvemento. Quere ofrecer un espazo de debate, aberto a todos os interesados na cooperación internacional e que traballan cara a unha maior calidade na axuda internacional ao desenvolvemento. Centrase na eficacia da axuda oficial ao desenvolvemento de España

Gloobal

Gloobal es un sistema integrado de información y comunicación que aspira a converterse en recurso estratégico al servicio del desarrollo. Asume como horizonte la creación de un espacio de intercambio y apoyo mutuo -innovador, rigoroso, independiente y eficaz- entre organizaciones y redes del Norte y del Sur, al servicio de los pueblos del sur, tejido de organizaciones, redes y movimientos sociales que trabajan por el desarrollo sostenible, la cooperación, la igualdad entre géneros, el medio ambiente, los derechos humanos ...

Guiaongs.org

O portal Guiaongs.org constitúese como un ponto de encontro entre as ONG e a sociedade para que poidan desenvolver unha comunicación recíproca eficaz. É un medio de expresión libre que facilita o coñecemento e a adhesión da sociedade ás diferentes actividades solidarias que as ONG desenvolvan.

Hacesfalta

Hacesfalta é un espazo de encontro promovido por Fundación Halzo Posible para facilitar e fomentar o voluntariado e o traballo nas organizacións do terceiro sector (organizacións non lucrativas, ONG).


1   2   >   >>>