Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Sociedade Galega de Educación Ambiental (SGEA)

A Sociedade Galega de Educación Ambiental é unha asociación independente, sen ánimo de lucro, que se constitúe para aglutinar o traballo de moitas persoas que se veñen significando na promoción da Educación Ambiental en Galicia e que desexan asociarse para darlle continuidade e profundidade a este traballo e avanzar dende unha perspectiva colectiva e plural na construcción dunha sociedade máis xusta, respectuosa e responsable co medio ambiente.

Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático

A Secretaría da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC) puxo en marcha o seu sitio web, no que se incorporan melloras nos elementos informativos e a concepción xeral co fin de servir mellor a quen está implicado no proceso intergobernamental do cambio climático.

IPCC-Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático

A función do IPCC consiste en analizar a información científica, técnica e socioeconómica relevante para entender os elementos científicos do risco que supón o cambio climático provocado polas actividades humanas, as súas posibles repercusións e as posibilidades de adaptación e atenuación do mesmo.

CEDRE-Centro de documentación, investigación e experimentación sobre as contaminacións accidentais da auga

O Cedre está especialmente concibido e acondicionado para entrear ao persoal de intervención na loita contra a contaminación accidental do litoral e de zonas portuarias. O Cedre proporciona información escrita e fotográfica a través da súa biblioteca, o seu sitio internet, unha carta mensual, un boletín e as súas guías operacionais.

Redcicla

Redcicla.com é un portal temático que comezou a súa andadura en febreiro de 2001 co fin de centralizar a maior información existente sobre o reciclaxe, tanto na rede como en prensa, conseguindo ser punto de encontro de particulares e empresas interesadas pola recuperación e xestión dos residuos en xeral.

CeroCO2 - Iniciativa para o coidado do clima

CeroCO2 é unha iniciativa conxunta da Fundación Ecología y Desarrollo e da Fundación Natura, que pretende sensibilizar á sociedade sobre a necesidade de iniciar unha acción inmediata contra o quecemento do planeta, para o que ofrece ferramentas para calcular, reducir e compensar as emisións de CO2.

Redesma - Rede de Desenvolvemento Sostible e Medio Ambiente

Redesma - Rede de Desenvolvemento Sostible e Medio Ambiente ven traballando dende 1999, proporcionando un servizo gratuíto de boletíns informativos quincenais e portal informativo a usuarias e usuarios de Bolivia e o resto de Latinoamérica