Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > OUTRAS ONG

Guía de ONGD de Canal Solidario

Guía de ONG de cooperación ao desenvolvemento elaborada con información das propias organizacións.

Guía de ONGD de GuíaOngs

O portal GuíaOngs constitúese como un punto de encontro entre as ONG e a sociedade para que poidan desenvolver unha comunicación recíproca. Por un lado, dota as ONG das ferramentas necesarias para que poidan darse a coñecer e, ao mesmo tempo, pon ao alcance da sociedade unha canle para acceder á información que as diferentes ONG ofrecen.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, fundada en 1961, é un movemento internacional pola defensa dos dereitos humanos de carácter permanente. O seu obxectivo é que todas as persoas gocen dos dereitos consagrados na Declaración Universal de Dereitos Humanos.

Economistas sen Fronteiras

Economistas sen Fronteiras é unha ONGD fundada en 1997 por un grupo de profesores e catedráticos universitarios, activamente comprometidos e preocupados pola desigualdade e a pobreza. O seu obxectivo principal é contribuír a xerar cambios nas estruturas económicas e sociais que permitan que sexan xustas e solidarias

Fundeso - Fundación Desarrollo Sostenido

A Fundación Desarrollo Sostenido, Fundeso, é unha ONG aconfesional, apolítica e independente, fundada en 1995. En quince anos, destinou máis de 40 millóns de euros para proxectos de desenvolvemento integral e sustentable en América Latina, África e Asia e promoveu proxectos de educación e sensibilización da sociedade española sobre asuntos relacionados co desenvolvemento.

Fundación Plan España

Plan é unha organización internacional de desenvolvemento que traballa en 65 países. É independente, non ten ningunha afiliación relixiosa, política ou gobernamental e a súa visión é dun mundo no que todos os nenos leven a cabo o seu potencial en sociedades que respecten os dereitos das persoas e a súa dignidade.

OCSI- Organización de cooperación e Solidariedade Internacional

A Organización de Cooperación e Solidariedade Internacional é unha asociación formada por persoas que traballan xuntas para dar resposta ás situacións de empobrecemento e inxustiza. OCSI mantense alerta ante os problemas sociais que a globalización está a xerar nos países do Sur e en Europa. Por esta razón colabora con grupos sociais que traballan e defenden outros valores alternativos á sociedade neoliberal, como redes de consumo responsable, comercio xusto, defensa da natureza, interculturalidad etc...

Paiasos sen Fronteiras

Paiasos sen Fronteiras é unha asociación sen ánimo de lucro, de ámbito internacional e de carácter humanitario creada por un colectivo de artistas procedentes do mundo das artes escénicas. Ten dous obxectivos: mellorar a situación psicolóxica de campos de refuxiados e zonas de conflito e exclusión; sensibilizar a nosa sociedade e promover actitudes solidarias.

PTM Mundubat

Mundubat - "un mundo" en lingua vasca- é unha organización non gobernamental de cooperación ao desenvolvemento. Dende 1988 coopera con mulleres e homes, con asociacións, con comunidades do Sur nos seus retos de desenvolvemento e transformación social. O seu compromiso solidario e ético quere contribuír á defensa dos Dereitos Humanos e ao desenvolvemento humano sostible nos dous hemisferios.

Greenpeace

Greenpeace é unha organización ecoloxista e pacifista internacional, económica e politicamente independente, que non acepta doazóns nin presións de gobernos, partidos políticos ou empresas. O seu obxectivo é protexer e defender o medio e a paz, intervindo en diferentes puntos do planeta onde se cometen atentados contra a natureza.


1   2   >   >>>