Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > PUBLICACIÓNS E REVISTAS

Altermundo

Altermundo é un espazo creado para achegar ese outro mundo posíbel á comunidade galegofalante da rede. É un cornecho de reflexión que, dende Galiza, ábrese aos que andan na procura dunha globalización alternativa ao neoliberalismo. É, xa que logo, coñecemento, debate, rebelión e Terra.

Dicionario de Acción Humanitaria e Cooperación ao Desenvolvemento

Este dicionario on line permite o acceso aos contidos das distintas entradas do Dicionario de Acción Humanitaria e Cooperación ao Desenvolvemento. Constitúe unha ferramenta práctica de consulta e de estudo, de gran claridade divulgativa pero con rigor académico

ADITAL - Noticias de América Latina e Caribe

É unha axencia de novas que naceu para levar a axenda social latinoamericana e caribeña á media internacional. Quere estimular un xornalismo ético e social. Quere favorecer a integración e a solidariedade entre os pobos

Afrol news

Afrol News é unha axencia de prensa, fundada no ano 2000 e adicada exclusivamente ao subministro de información sobre África

ALAI - América Latina en Movemento

A Axencia Latinoamericana de Información -ALAI- é un organismo de comunicación comprometido coa vixencia dos dereitos humanos, a igualdade de xénero e a participación no desenvolvemento e traballo público de América Latina. O seu accionar inscríbese na loita pola democratización da comunicación, como condición básica da vida democrática e a xustiza social

ALOP - Visión Latinoamericana da Cooperación Internacional

A Asociación Latinoamericana de Organizacións de Promoción ao Desenvolvemento , ALOP, é unha asociación de organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, de vinte países de América Latina e Caribe. Creada en 1979, constitúe un dos esforzos máis duradeiros de integración rexional entre ONGD da rexión.

CIVIL SOCIETY TV

Con este proxecto téntase establecer unha plataforma audio-visual que acade os obxectivos seguintes: permitir a outros medios cobrer a información xerada pola sociedade civil organizada no mundo, que utilizaría esta ferramenta nova para producir a información libre e non conforme ao copyright.

Cos Pés na Terra

Cos Pés na Terra é unha revista electrónica para a información, a reflexión e o debate sobre medio ambiente e sustentabilidade

Bridge - Información sobre Desenvolvemento e Xénero

Bridge é un programa de investigación e información localizado dentro de Servizos de Coñecemento de IDS. É parte dun movemento global con unha visión dun mundo onde prevaleza a igualdade de xénero, dignidade e xustiza social, onde se elimina a pobreza e onde se respectan os dereitos humanos - incluíndo os dereitos das mulleres.

Diagonal - Xornal quincenal de actualidade crítica

Diagonal é un xornal quincenal de información da actualidade, debate, investigación e análise, anclada na realidade dos movementos sociais que loitan por transformar a actual orde das cousas, onde nace e se nutre. Preséntase como unha alternativa comunicativa seria, de calidade e con vocación de ter unha ampla difusión social. 


1   2   3   >   >>>