Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > FORMACIÓN

Máster en Xestión da Cooperación Internacional e das ONG. Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Diploma de Especialización en Cooperación Internacional ao Desenvolvemento e Xestión de Organizacións non Gobernamentais

Instituto Universitario de Estudos Europeos - Universidade da Coruña

Máster en Desenvolvemento e Cooperación Internacional - Universitat de Lleida

Curso 2009-2010: Máster semipresencial de 60 ETCS en Desenvolvemento e Cooperación Internacional da Universidade de Lleida. Conta co apoio do Centre de Cooperación per al Desenvolupament Rural, e coa colaboración da Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais de Ecuador.


 

Hegoa: Máster Globalización, Desenvolvemento e Cooperación Internacional

Hegoa pretende contribuír a un cambio de valores na nosa sociedade que promova unha comprensión crítica, solidaria e global dos problemas do noso mundo. Parte dunha visión alternativa ao concepto dominante de desenvolvemento que sitúa á persoa como centro e protagonista do desenvolvemento e que se constrúe dende os valores da equidade e a solidariedade.

Máster en Políticas Europeas de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento. UAB

Institut Universitari d`Estudis Europeus e Universitat Autònoma de Barcelona está organizado como un centro interdisciplinario adicado á formación, ensino e investigación.

Máster Experto en Desigualdade, Cooperación e Desenvolvemento. UAM

Departamento de Economía Aplicada I, Economía Internacional e Desenvolvemento da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade Complutense de Madrid

Especialista universitario en axuda humanitaria: Recorridos profesionais

Universidad Rey Juan Carlos e Acción Contra el Hambre

UNED - OEI: Especialista Universitario en Planificación e Xestión de Intervencións de Cooperación para o Desenvolvemento

O curso virtual de Especialista Universitario en Planificación e Xestión de Intervencións de Cooperación para o Desenvolvemento é unha iniciativa da Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciencia e a Cultura (OEI) e da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).