Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > FUNDACIÓNS

FRIDE - Fundación para as Relacións Internacionais e para o Diálogo Exterior

FRIDE - Fundación para as Relacións Internacionais e para o Diálogo Exterior

Fundación Carolina

A Fundación Carolina constitúese en 2000 como unha institución para a promoción das relacións culturais e a cooperación en materia educativa e científica entre España e os países da Comunidade Iberoamericana de Nacións, así como con outros países con especiais vínculos históricos, culturais ou xeográficos

Fundación Hazlo Posible

Fundación Hazlo Posible

Fundación Eroski

Fundación Eroski

Fundación Lealtad

A Fundación Lealtad é unha institución sen ánimo de lucro constituída en 2001. A súa misión é fomentar a confianza da sociedade española nas ONG para lograr un incremento das doazóns, así como de calquera outro tipo de colaboración coas ONG.

Fundación Rigoberta Menchú Tum

A Fundación Rigoberta Menchú Tum nace en 1992 para dar resposta ás enormes expectativas de acompañamento e fortalecemento do respecto aos dereitos humanos, o recoñecemento dos dereitos dos pobos indíxenas e a busca da paz, como parte fundamental da misión da Sra. Menchú Tum.

Fundación Gestión y Participación Social

A Fundación Gestión y Participación Social nace en 2002 co fin primordial de contribuír á mellora da xestión das entidades sociais públicas e privadas, apoiando a formación dos responsables e membros das devanditas entidades, e potenciando a utilización das novas tecnoloxías na xestión.

Fundación Luis Vives

Fundación Luis Vives é unha fundación privada sen ánimo de lucro e de carácter pluralista. A súa misión é o apoio e fortalecemento do Terceiro Sector de Acción Social, así como a dinamización da acción social no país.