Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > CONSULTORAS

Algalia S. Coop. Galega

Algalia S. Coop. Galega nace en 1995, formada por profesionais cunha dilatada traxectoria no asociacionismo e procedentes do ámbito da xestión e da formación. Conscientes da necesidade de incorporar nas organizacións do sector non lucrativo técnicas de xestión e dinamización que, en coherencia cos valores que posúe o propio sector, conduzan a un maior cumprimento dos seus obxectivos.

Análisis y Desarrollo Social Consultores

AID Social é unha empresa dedicada á consultoría e á formación na área da cooperación internacional, a intervención social e o desenvolvemento microempresarial sostible.

Cidadanía

Cidadanía é unha empresa cooperativa constituída por un equipo multidisciplinar de profesionais do ámbito das ciencias sociais, pioneira en Galicia na integración de investigación, participación social e deseño de plan de acción.

Devalar Consultoría Europea, S.L.

Devalar Consultoría Europea, S.L. preséntase como unha proposta empresarial innovadora especializada na xestión integral de proxectos en dous ámbitos: proxectos europeos e proxectos de cooperación internacional.

Habitaq

HabitaQ é unha empresa especializada en desenvolvemento sostible que dende 1998 ven prestando os seus servizos de consultaría e formación a entidades públicas e privadas.

IESI - Instituto de Estudos Sociais e Internacionais

O IESI é unha entidade que ten como fin contribuír ao desenvolvemento humano baseándose en programas de redución de pobreza nos países menos desenvolvidos e en programas de redución da vulnerabilidade, integración e igualdade no ámbito social e socio-sanitario en colectivos da nosa comunidade.

IYE: Innova y Evalúa

Iye é unha empresa independente de asesoría, consultoría e avaliación externa, no ámbito da acción social empresarial, a cooperación ao desenvolvemento e a acción humanitaria

Proxectos, Consultaría e Formación S.L.

Proxectos é un grupo de empresas coas súas raíces na Comunidade Autónoma de Galicia dedicadas á consultaría, á formación e á investigación social aplicada, tanto no eido público coma no eido privado, estando especializadas cada unha delas en diferentes ámbitos de actuación e en distintas áreas xeográficas.