Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > COOPERACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA - Xunta de Andalucía

A Axencia Andaluza de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (AACID) entra en funcionamento en xuño de 2008. Ten como obxectivo optimizar, en termos de eficacia e economía, a xestión dos recursos públicos que a Administración da Xunta de Andalucía destina á cooperación internacional para o desenvolvemento.

ARAGÓN - Goberno de Aragón

A política en materia de Cooperación para o Desenvolvemento do Goberno de Aragón persegue un obxectivo básico: a promoción do desenvolvemento humano, social, económico e sostible, para contribuír á erradicación da pobreza no mundo

ASTURIAS - Principado de Asturias

Goberno de Asturias

ILLAS BALEARES - Goberno das Illas Baleares

Axencia de Cooperación Internacional das Illas Baleares

CANARIAS - Goberno de Canarias

Goberno de Canarias - Comisión de Acción Exterior

CANTABRIA - Goberno de Cantabria

A Oficina de Cooperación ao Desenvolvemento ten como obxectivo divulgar a cultura da solidariedade e a importancia das actuacións para o desenvolvemento que levan a cabo os diferentes actores da cooperación, así como acercar á cidadanía os Obxectivos do Milenio

CASTELA A MANCHA - Goberno de Castela - A Mancha

Consellería de Benestar Social

CASTELA E LEÓN - Xunta de Castela e León

Dirección General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo

CATALUÑA - Generalitat de Cataluña

Vicepresidencia - Axencia Catalana de Cooperación para o Desenvolvemento 

EXTREMADURA - Axencia Extremeña de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

A Aexcid é o órgano que xestiona as políticas da Xunta de Estremadura en materia de cooperación para o desenvolvemento, construción da paz e acción humanitaria.


1   2   >   >>>