Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > DEREITOS HUMANOS

ACNUDH-Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos

A ACNUDH é a principal oficina das Nacións Unidas encargada de promover e protexer os dereitos humanos para todos. Dirixe os esforzos globais en materia de dereitos humanos e actúa obxectivamente ante os casos de violacións de dereitos humanos no mundo.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional traballa en todo o mundo para loitar contra os abusos dos dereitos humanos e para cambiar as leis que en algunhas ocasións tratan de lexitimalos. É un movemento independente de calquer goberno, ideoloxía política ou credo relixioso.

Coalición por una Corte Penal Internacional

Coalición por unha Corte Penal Internacional é unha rede global de máis de 2.500 ONG traballando por unha Corte Penal Internacional xusta, efectiva e independente. A CPI é a primeira institución xudicial internacional permanente con capacidade de xulgar ás persoas que cometan xenocidio, crimes de lesa humanidade e crimes de guerra, cando as cortes nacionais non poidan ou non teñan vontade de facelo.

Dereitos - Human Rights

Dereitos - Human Rights traballa polo respecto aos dereitos humanos en todo o mundo. O principal labor consiste na socialización de información e análise sobre os dereitos humanos a través da internet e outros medios. Impulsan xuízos contra violadores dos dereitos humanos e apoian o traballo de ONG locais e activistas.

Human Rights Watch

Human Rights Watch realiza investigacións sobre violacións dos dereitos humanos en máis de setenta países de todo o mundo. Defende a liberdade de ideas e expresión, o debido proceso e a igualdade ante a lei e promove o desenvolvemento dunha sociedade civil forte; documentan e denuncian asesinatos, desaparicións, tortura, encarceramento arbitrario, discriminación e outras violacións dos dereitos humanos.

Social Watch

Social Watch é unha rede internacional de organizacións cidadás que loita pola erradicación da pobreza e as súas causas co fin de asegurar a distribución equitativa da riqueza e a realización dos dereitos humanos. Social Watch pide contas aos gobernos, ao sistema da ONU e as institucións internacionais sobre o cumprimento dos compromisos nacionais, rexionais e internacionais para a erradicación da pobreza.

APDHA - Asociación pro Dereitos Humanos de Andalucía

Asociación pro Dereitos Humanos de Andalucía pretende reivindicar a plena vixencia dos dereitos humanos como instrumento de transformación de conciencias e da propia sociedade. Entre os seus obxectivos está apoiar na medida das súas posibilidades ás vítimas das violacións e sensibilizar sobre os seus principios a sociedade andaluza. Aborda tamén temas de marxinación social, inmigración, chabolismo, racismo e xenofobia, menores, cárceres, paz e desarme, educación para a paz e os dereitos humanos, solidariedade internacional, etc...

Asociación Europea para a Defensa dos Dereitos Humanos

A AEDH agrupa as ligas de defensa dos dereitos humanos dos países da Unión Europea. É membro asociado da Federación Internacional para a Defensa dos Dereitos humanos (FIDH). Actúa ante as institucións europeas, pronúnciase, fai valer os dereitos humanos e dos cidadáns

APRODEH - Asociación Pro Dereitos Humanos - Perú

APRODEH é un colectivo de persoas comprometidas coa loita pola plena vixencia dos dereitos humanos no Perú, organizado baixo a forma de asociación civil sen fins de lucro. A súa actividade baséase en concebir os dereitos humanos como valores universais e inalienabeis

B´Tselem - Centro de Información Israelí para os Dereitos Humanos en territorios ocupados - Israel

B´Tselem - O Centro de Información Israelí para os Dereitos Humanos nos Territorios Ocupados estableceuse en 1989 por un grupo de académicos, avogados, xornalistas e os membros do Knesset. Esfórzase para documentar e para educar o público e aos responsables políticos israelís sobre as violacións dos dereitos humanos nos territorios ocupados, para combater o fenómeno da negación frecuente entre o público israelí, e para axudar a crear unha cultura dos dereitos humanos en Israel.


1   2   >   >>>