Registro de cooperantes

Ligazóns de interese > CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Igadi - Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional recibe e analiza a prensa de numerosos países; arquiva obras, xornais, revistas e outros soportes documentais (anuarios estatísticos, teses, actas de coloquios, conferencias) referidos á situación económica, social e política de cada país, rexional e mundial.

Unizar: Cátedra de Cooperación para o Desenvolvemento

A Cátedra de Cooperación nace dun convenio que asinan en 2008 a Federación Aragonesa de Solidariedade, a Universidade de Zaragoza e o Goberno de Aragón. Pretende ser un lugar de reflexión para todas as persoas que se sentan interpeladas polo inxusto reparto dos bens no noso planeta.

Instituto Universitario de Desenvolvemento e Cooperación - Univ. Complutense de Madrid

O IUDC da Universidade Complutense puxo en marcha unha serie de actividades co propósito de favorecer o achegamento e a sensibilización cara os procesos de desenvolvemento e cooperación, do estudantado, profesionais, empresas e institucións. Tamén deseñaron iniciativas co fin de contribuír ao reforzamento das relacións de cooperación entre Europa e os países en vías de desenvolvemento

Coiba - Cátedra de Cooperación Internacional e con Iberoamérica

Coiba persegue a excelencia na avaliación, a formación e a investigación en Cooperación Internacional e Desenvolvemento, para converterse no referente da Comunidade Autónoma de Cantabria nestes ámbitos e o primeiro de España no que respecta especificamente á Cooperación con Iberoamérica

Cooperación para o Desenvolvemento: Universidade de Murcia

A cooperación internacional é unha parte moi importante das relacións internacionais na Universidade de Murcia. Os seus principais ámbitos de actuación son a docencia, a investigación para o desenvolvemento, o asesoramento técnico en proxectos e a sensibilización da comunidade universitaria.

Fiiapp - Fundación Internacional e para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas

O principio xeral que inspira e orienta a acción da Fiiapp é a promoción de procesos que consoliden gobernos, administracións e institucións públicas democráticas eficaces e ao servizo da cidadanía nos países receptores de axuda ao desenvolvemento.

Ciepac- Centro de Investigacións Económicas e Políticas de Acción Comunitaria - Chiapas

Ciepac é unha organización civil que acompaña aos procesos sociais de Chiapas, México, Mesoamérica e ás loitas globais que buscan a construción dun mundo máis democrático, con xustiza e dignidade para todos os pobos

Cideal - Centro de Investigación e Cooperación para o Desenvolvemento

Cideal adícase dende hai máis de vinte anos á investigación, a formación e a asistencia técnica no ámbito da cooperación internacional, así como á execución de programas e proxectos de desenvolvemento en diversos países do Sur.

Fundación Cidob

Fundación Cidob ten por vocación ser un marco de referencia, no ámbito dos estudos internacionais e do desenvolvemento, para xerar ideas e realizar actividades que concorran a consolidar a conciencia da pertenza a unha comunidade global e a fomentar un mellor entendemento de e entre as sociedades.

Institute of Development Studies

O Institute of Development Studies é unha organización global principal para a investigación, o ensino e as comunicacións sobre o desenvolvemento internacional. O seu propósito é entender e explicar o mundo, e intentar cambialo


1   2   >   >>>