Registro de cooperantes

Contacta connosco

Insire os datos solicitados no seguinte formulario se desexas porte en contacto connosco.
Nome*: 
Apelidos: 
E-mail*: 
Teléfono: 
Asunto: 
Mensaxe*: 

 Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Rúa do Horreo, 61 - 15701 Santiago de Compostela

Director xeral de Relacións Exteriores e coa U.E. : Jesús Gamallo Aller

Tlf: +34.981.541.002 - sunioneu@xunta.es


Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

Tlf: +34.981.541.005 - Fax: +34.881.999.029

cooperacion.exterior@xunta.es


Subdirectora Xeral: Pilar Romero Rodríguez

Tlf: +34.981.541.005

pilar.romero.rodriguez@xunta.es


Xefa de Negociado: María Jesús Díaz Lorenzana

Tlf: +34.881.999.028

maria.jesus.diaz.lorenzana@xunta.es


Xefa do Servizo de Fomento: Pilar García Quince

Tlf: +34.981.541.015

pilar.garcia.quince@xunta.es


Xefa de Sección: Delia Peña Pajaro

Tlf: +34.981.541.020

maria.delia.pena.pajaro@xunta.es


Xefe de Sección: José Luis Pardo Nuñez

Tlf: +34.981.541.020

jose.luis.pardo.nunez@xunta.es


Xefe do Servizo de Form. e Coord. Institucional: Guillermo Otero Piñeyro-Maseda

Tlf: +34.981.541.021

guillermo.otero.pineiro-maseda@xunta.es


Xefe de Sección: Andrés Castro Moretón

Tlf: +34.981.541.029

andres.castro.moreton@xunta.es